شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

درباره ما

درباره شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

معرفی

اعضـاء هیئت مدیـره و مدیران

رئیس هیئت مدیره

غلامرضا شافعی

لیسانس مهندسی مکانیک

وزیر اسبق صنایع و وزیر اسبق تعاون کار و امور اجتماعی

سفیر اسبق ابران در روسیه

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد کبیری اصفهانی

دکتری (PHD)

سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو

عضو هیئت مدیره

حمیدرضا فیالی

دکتری (PHD)

سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت صرافی سپهر

عضو هیئت مدیره

سیدعلیرضا موسوی حسب

کارشناسی

سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت واسپاری سپهر

عضو هیئت مدیره

محمد صادق عزیزی

کارشناسی ارشد

سابقه عضویت در هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان

مدیرعامل

علیرضا اسلامی

کارشناسی ارشد

سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعت فولاد ایران

معرفی

دپارتمان‌ها، معاونین و مدیران

دپارتمان مالی و اقتصادی

معاون مالی و اقتصادی دکتر حمیدرضا فیالی

مدیر مالی: جناب آقای مهرداد دادگر

وظایف و مسئولیت ها:

● رهبری و اداره امور مالی ، حسابداری ، اموال و انبارها
● نظارت بر تهیه و تأمین تجهیزات و ملزومات اداری
● نظارت بر انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شرکت و رعایت آئین نامه های مالی و حسابداری شرکت و انطباق با مقررات مالی
● نظارت بر ثبت و نگهداری حساب سپرده های قانونی ، ضمانت نامه ها ، قراردادها و تعهداتی كه متضمن موارد مالی در شرکت هستند
● نظارت بر انجام روشهای ممیزی اسناد و رسیدگی به مدارك مالی ، حسابداری ، شرکت و انطباق با مقررات ذیربط
● نظارت بر حسن اداره امور انبارهای شرکت و نگهداری حساب آنها
● نظارت بر حفظ و نگهداری اموال شرکت و كنترل فرمهای مختلف و دفاتر اموال
● ارزیابی مستمر و ارائه گزارش و آمار فعالیتهای امور مالی به مدیریت
● نظارت بر مصرف صحیح بودجه در قالب برنامه‌ها و فعالیت‌های مصوب
● نظارت و هماهنگی در تنظیم بودجه شرکت مدیریت تولید

دپارتمان طرح و برنامه

معاون طرح و برنامه مهندس سیدعلیرضا موسوی حسب

وظایف و مسئولیت ها:

● تهیه و تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتیِ بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت شرکت توسعه برق و انرژی سپهر با همکاری سایر معاونت‌ها، هم‌چنین، تعیین خط‌مشی اجرایی برنامه‌ها در چهارچوب اهداف کلان، راهبردی و منابع در اختیار شرکت
● برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر تعیین مشخصات طرح‌ها و ارزیابی زمینه‌های جلب مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای طرح‌های توسعه، ارتقاء و بهینه‌سازی.
● طراحی ساختار سازمانی مناسب برای حوزه تحت مدیریت و پیشنهاد آن به هیأت‌مدیره جهت تصویب و ابلاغ، هم‌چنین، پی‌گیری برای جذب و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب ساختار مصوب
● راهبری و بسیج نمودن کلیه عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، هم‌چنین، ایجاد تضمین‌های لازم برای عملکرد باثبات طرح‌ها و برنامه‌های جاری و توسعه‌ای شرکت
● تأمین امکانات و خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم، هم‌چنین، کنترل ادواری و به‌روزرسانی امکانات مزبور، به‌منظور تهیه و تنظیم طرح‌های مختلف آماری و جمع‌آوری، ثبت، تجزیه و تحلیل آمارهای مربوط به عملکرد شرکت توسعه برق و انرژی سپهر و شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم
● انجام مطالعات لازم و ارائه پیشنهادات عملی و راه‌کارهای کاربردی، به‌منظور ایجاد سیستم‌ها و روش‌های مؤثر در بهبود مسائل جاری شرکت و بهینه‌سازی تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، در راستای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای شرکت

دپارتمان بازارهای برق

معاون بازارهای برق دکتر کریم افشار

وظایف و مسئولیت ها:

● سازمان‌دهی حوزه معاونت بازار برق، جذب، آموزش، توسعه و نگه‌داری نیروی انسانی مورد نیاز.
● انجام کلیه خدمات قیمت‌دهی در بازار عمده‌فروشی
● نظارت بر نحوه مشارکت در کنترل فرکانس و تولید VAR و نحوه محاسبه درآمد حاصل از آن‌ها.
● انجام عملیات فروش برق از طریق بورس انرژی و کارگزاری‌های شرکت.
● حضور فعال و به‌موقع در بازار‌های خرده‌فروشی، انعقاد قراردادهای دوجانبه و صادرات برق.
● بررسی و پایش مستمر رفتار بازیگران بازارهای برق، تجزیه و تحلیل رقابت و ارائه پیشنهادات لازم به هیأت‌مدیره.
● نظارت و کنترل عملکرد لوازم اندازه‌گیری مبادی ورودی و خروجی نیروگاه و کنترل و پایش خروجی‌های آن (نقاط تبادل انرژی برق).

دپارتمان امور مهندسی و نظارت

مدیر امور مهندسی و نظارت دکتر فریبرز تیموری

وظایف و مسئولیت ها:

● هدایت، راهبری و برنامه‌ریزی مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی مرتبط با حوزه کاری شرکت، به‌منظور پیش‌بینی و برآورد بودجه‌های مربوطه
● ارزیابی وضعیت عملکرد، کارآیی و بهره‌وری نیروگاه و ارائه گزارشات مربوطه، به‌منظور انجام برنامه‌ریزی‌های لازم جهت استفاده مطلوب از منابع و امکانات موجود
● شناسایی فرصت‌ها، ارزیابی پتانسیل‌های موجود و بهره‌گیری بهینه از منابع در دسترس، به‌منظور مدیریت بهینه دانش و مهارت پرسنل و ایجاد بستر مناسب برای بهبود عملکرد مجموعه نیروگاهی
● تهیه، تدوین و ابلاغ روش‌های اجرایی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید و به‌روزِ مرتبط با مسائل O&M مجموعه نیروگاهی شهید منتظرقائم و نظارت بر حسن اجرای آنها، با هدف کاهش (و نهایتاً حذف) شرایط کاری غیربهینه
● نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و رعایت دستورالعمل‌ها و استانداردها (فنی، زیست‌محیطی و ...)
● نظارت بر برنامهریزی و زمان‌بندی تعمیرات جاری، دوره‌ای و اساسی واحدهای نیروگاه

بالا