شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

درباره ما

درباره شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

معرفی

اعضـاء هیئت مدیـره و مدیران

رئیس هیئت مدیره

غلامرضا شافعی

لیسانس مهندسی مکانیک

وزیر اسبق صنایع و وزیر اسبق تعاون کار و امور اجتماعی

سفیر اسبق ایران در روسیه

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد کبیری اصفهانی

دکتری (PHD)

قائم مقام اسبق پژوهشگاه نیرو

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اسبق شرکت ایران ترانسفو

عضو هیئت مدیره

حمیدرضا فیالی

دکتری (PHD)

قائم مقام اسبق مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری توسعه کرمان

عضو اسبق هیئت مدیره شرکت سپهر جم و صرافی سپهر

عضو هیئت مدیره

سیدعلیرضا موسوی حسب

کارشناسی

سابقه مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکت واسپاری سپهر صادرات

معاون اسبق امور شعب بانک صادرات ایران

عضو هیئت مدیره

محمد صادق عزیزی

کارشناسی ارشد

عضو اسبق هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اسبق شرکت سیمان شرق

مدیرعامل

علیرضا اسلامی

کارشناسی ارشد

سابقه مدیرعاملی برق منطقه ای خراسان بزرگ، مازندران و گلستان

عضو اسبق هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی برق منطقه ای تهران

بالا