شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

برنامه ریزی جهت انجام تعمیرات اساسی در نیروگاه منتظرقائم

تاریخ درج خبر: 16 آذر ماه سال 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه برق و نرژی سپهر جلسات تخصصی و بررسی تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاه شهید منتظرقائم در حال انجام و در ماهای آتی اجرایی میشود

بالا