شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

درباره ما

درباره شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

معرفی

اعضـاء هیئت مدیـره و مدیران

رئیس هیئت مدیره

غلامرضا شافعی

لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

وزیر اسبق صنایع و وزیر اسبق تعاون کار و امور اجتماعی

سفیر اسبق ایران در روسیه

عضو هیئت مدیره

محمد رضا تابش

دکتری (PHD)

نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

کریم افشار

دکتری (PHD)

نائب رئیس هیئت مدیره

علیرضا اسلامی

کارشناسی ارشد

بیش از 40 سال سابقه مدیریت ارشد در صنعت برق ایران

عضو هیئت مدیره

سیدعلیرضا موسوی حسب

کارشناسی

سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت واسپاری سپهر

بالا