شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

معامله بیش از 5 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

تاریخ درج خبر: 20 مهر ماه سال 1399

در جلسه معاملاتی دیروز(99/07/19)، در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران 19,500 قرارداد معادل 5,760,000 کیلووات ساعت به ارزش بیش از 3 میلیارد و 270 میلیون ریال توسط شرکت‌های تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر و تولید نیروی برق پرند مپنا برای دوره تحویل هفتگی مهر و ماهانه آبان عرضه و مورد معامله قرار گرفت. خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/08/17و 99/08/18 و 99/08/19 و نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی99/09/15 گشايش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/07/23 پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن‌ها آغاز گردید. همچنین در جلسه معاملاتی آتی (یکشنبه 99/07/20) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 50،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت‎ تولید نیروی برق شهدای پاکدشت (دماوند) برای دوره تحویل ماهانه آبان عرضه خواهد شد.

بالا