شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

اردکانیان دستورالعمل اجرایی برق امید را ابلاغ کرد

تاریخ درج خبر: 6 آبان ماه سال 1399

وزیر نیرو، رضا اردکانیان دستورالعمل اجرایی برق امید را با تاکید بر چهار رکن شناسایی، اطلاع رسانی، اقدامات اجرایی و پایش به منظور تحقق کمی و کیفی اهداف، ابلاغ کرد.

به گزارش برق نیوز، دستورالعمل اجرایی برق امید با تاکید بر چهار رکن شناسایی، اطلاع رسانی، اقدامات اجرایی و پایش به منظور تحقق کمی و کیفی اهداف مصوبه برق امید تدوین شده است. از سوی وزیر نیرو جهت اجرا ابلاغ گردید. مقتضی است گزارش عملکرد این مصوبه در فواصل سه ماهه تهیه و به این وزارتخانه ارسال گردد.

بالا