شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

داد و ستد بیش از 20 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

تاریخ درج خبر: 18 آبان ماه سال 1399

در جلسه معاملاتی دیروز(99/08/17)، در تابلو سلف موازی استاندارد در نماد "سنفت001" تعداد 722،4 قرارداد با ارزش بیش از 50 میلیارد و 3 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

همچنین، در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران، 40,000 قرارداد معادل 20,520,000 کیلووات ساعت به ارزش بیش از 11 میلیارد و 503 میلیون ریال توسط شرکت‎های تولید نیروی برق پرند مپنا و تولید نیروی برق شهدای پاکدشت (دماوند) برای دوره تحویل هفتگی آبان و ماهانه آذر عرضه و مورد معامله قرار گرفت.

خاطر نشان می گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/09/15و 99/09/16 و 99/09/17 و نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی99/10/13 گشايش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/08/21 پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن‌ها آغازگردید.

همچنین در جلسه معاملاتی آتی (یکشنبه 99/08/18) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 50،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت‌ تولید نیروی برق شهدای پاکدشت- دماوند برای برای دوره تحویل ماهانه آذر عرضه خواهد شد.

بالا