شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

معرفی اعضای جدید هیات مدیره توسعه برق و انرژی سپهر

تاریخ درج خبر: 5 آذر ماه سال 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه برق و انرژی سپهر اعضای جدید هیأت مدیره در دویست و هشتمین جلسه به شرح ذیل معرفی گردیدند

باعنایت به مصوبه 99/208 مورخ 12آبان 1399 هیات مدیره مبنی بر انتخاب و تعیین سمت اعضای حقیقی هیأت مدیره شرکت توسعه برق و انرژی :سپهر (سهام عام)، نمایندگان محترم سهام داران حقوقی شرکت به شرح ذیل انتخاب و تعیین سمت شدند

ضمنا از حضور فعال و صادقانه اعضای سابق هیأت مدیره آقایایان دکتر کبیری،دکتر فیالی و مهندس عزیزی تقدیر و تشکر نمودند.

آقای غلامرضا شافعی، به نمایندگی از شرکت کارت ایران، به سمت رئیس هیأت مدیره

آقای علیرضا اسلامی، به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم، به سمت نایب رئیس هیأت مدیره

آقای کریم افشار، به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی ، به سمت عضو موظف هیأت مدیره

آقای علیرضا موسوی حسب، به نمایندگی از شرکت تجارت گستران خوارزمی، به سمت عضو هیأت مدیره

آقای محمدرضا تابش ، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، به سمت عضو هیأت مدیره

بالا