شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

معامله بیش از 43 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

تاریخ درج خبر: 12 آذر ماه سال 1399

در جلسه معاملاتی امروز(99/09/11)، در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران 60،000 قرارداد معادل 43,2000,000 کیلووات ساعت به ارزش 22 میلیارد و 464 میلیون ریال توسط شرکت‌ مولد نیروگاهی تجارت فارس برای دوره‌ تحویل ماهانه دی عرضه و مورد معامله قرار گرفت.

لازم به ذکر است، در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در تابلوی اوراق گواهی ظرفیت، 600 ورقه گواهی ظرفیت نقدی با ارزش بیش از 6 میلیارد و 383 میلیون ریال معامله گردید.

خاطر نشان می گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/10/11 گشايش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/09/15 و نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 99/09/15پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن‌ها آغازگردید.

همچنین در جلسه معاملاتی آتی (چهارشنبه 99/09/12) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 110،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت‌های افق تامین انرژی طوس و تولید نیروی برق خلیج فارس- نیروگاه خلیج‎ برای دوره تحویل هفتگی آذر عرضه خواهد شد.

بالا