شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

معامله بیش از 2 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

تاریخ درج خبر: 16 آذر ماه سال 1399

در جلسه معاملاتی دیروز(99/09/15)، در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران 12,000 قرارداد معادل 2,016,000 کیلووات ساعت به ارزش بیش از 1 میلیارد و 118 میلیون ریال توسط شرکت‌ برق پرند مپنا برای دوره تحویل هفتگی آذر عرضه و مورد معامله قرار گرفت. خاطر نشان می گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 10/13/ 99 و 99/10/14 و 99/10/15 و نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی99/11/11 گشايش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/09/19 پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن‌ها آغازگردید.

بالا