شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

تعمیر اساسی واحد 4 گازی نیروگاه شهید منتظرقائم

تاریخ درج خبر: 24 دي ماه سال 1399

واحد 4 گازی مجموعه نیروگاهی شهید منتظرقائم با هدف انجام تعمیرات اساس و RI از مدار خارج شد. تعمیرات اساسی واحد مزبور با همکاری شرکت البرز توربین انجام خواهد شد.

پیش بینی شده طی عملیات 90 روزه تعمیرات واحد 4 گازی در کلیه بخش های مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق واحد، عملیات تعمیرات پیش بینی شده، صورت پذیرد

لازم به ذکر است تعمیر اساسی واحد 3 بخار از تاریخ 10دی ماه 1399 با استفاده از ظرفیت و تخصص پرسنل متخصص و متعهد واحد تعمیرات نیروگاه و همکاری سایر بخش ها با درون سپاری حداکثری در حال انجام بوده که پیش بینی می شود حداکثر طی 60 روز این تعمیرات انجام پذیرد.

بالا