شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

گزارش بورس انرژی روز معاملاتی گذشته

تاریخ درج خبر: 29 دي ماه سال 1399

در جلسه معاملاتی روز شنبه (۹۹/۱۰/۲۷)، در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۵۴,۰۰۰ قرارداد معادل ۲۶,۳۵۲,۰۰۰ کیلووات ساعت به ارزش بیش از ۹ میلیارد و ۷۲۸ میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، نماد بارپایه با قیمت ۳۷۰ ریال بر کیلووات ساعت معامله گردید.

خاطر نشان می گردد، در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه ۹۹/۱۱/۲۵ و ۹۹/۱۱/۲۶ و ۹۹/۱۱/۲۷ و نمادهاي بار پيك هفتگي، بار پايه هفتگي، ميان باري هفتگي و كم باري هفتگي ۹۹/۱۲/۲۳ گشايش یافتند.

همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه ۹۹/۱۱/۰۱ و ۹۹/۱۱/۰۲ و نمادهاي بار پيك ماهانه، بار پايه ماهانه، ميان باري ماهانه و كم باري ماهانه ۹۹/۱۱/۰۱ و همچنین نمادهاي بار پيك ماهانه، بار پايه ماهانه، ميان باري ماهانه و كم باري ماهانه ۹۹/۱۱/۰۱ در بازار مصرف كنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشي برق) پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن‌ها آغازگردید.

بالا