شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

گزارش بورس انرژی امروز

تاریخ درج خبر: 18 بهمن ماه سال 1399

در جلسه معاملاتی امروز(۹۹/۱۱/۱۸)،در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران، ۵۰،۰۰۰ قرارداد معادل ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ کیلووات ساعت به ارزش ۱۹ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال توسط شرکت تولید نیروی برق شهدای پاکدشت(دماوند) برای دوره ماهانه اسفند عرضه و مورد معامله قرار گرفت.

خاطر نشان می گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه ۹۹/۱۲/۱۶ و ۹۹/۱۲/۱۷ و ۹۹/۱۲/۱۸ و نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ گشايش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه ۹۹/۱۱/۲۲ پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن ها آغازگردید.

بالا