شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

معارفه و تودیع در نیروگاه منتظرقائم

تاریخ درج خبر: 06 اسفند ماه سال 1399

امروز مراسم تودیع مدیرعامل سابق شرکت مدیریت تولیدبرق منتظرقائم و معارفه مدیرعامل جدید این مجموعه برگزار شد.

در این مراسم که با حضور دکتر افشار مدیرعامل رئیس محترم هیأت مدیره شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم و دکتر جالبی، عضو جدید هیأت مدیره و مدیران نیروگاه، برگزار گردید از زحمات مهندس عباس کریمی، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره پیشین پیشین مجموعه نیروگاهی منتظرقائم تقدیر و آقای دکتر آرش جالبی جایگزین ایشان در هیأت مدیره و آقای مهندس محسن دانک به عنوان مدیرعامل جدید مجموعه معرفی گردید.

آقای مهندس دانک با بیش از 25 سال سابقه مدیریت در صنعت برق کشور (نیروگاه جهرم، بعثت، لوشان و...) از مدیران خوشنام صنعت برق بوده که دارای تجارب ارزشمندی در نیروگاه های بخار و گازی است.

آقای دکتر جالبی عضو جدید هیأت مدیره از مدیران جوان در بازار سرمایه و صنعت نیروگاهی است که تجارب و دانش مالی و اقتصادی ایشان می تواند کمک شایانی به مجموعه نیروگاه شهید منتظرقائم نماید.

بالا