شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

اخذ مجوز و پروانه خرده فروشی برق

تاریخ درج خبر: 13 اسفند ماه سال 1399

پس از پیگیری های چندماهه اخیر و برنامه شرکت برای ورود به بازار خرده فروشی برق و ارائه خدمات فروش انرژی الکتریکی به مصرف کننده های صنعتی نهائی بالای 5مگاوات ، طی مجوز شماره 1605-99-421 مورخ 1395/12/01 مجوز خرده فروشی از وزارت نیرو اخذ و رسماً شرکت وارد فعالیت در این حوزه گردید.

به استناد این مجوز شرکت می تواند سالیانه 5000میلیون کیلووات ساعت در سال به صنایع به فروش برساند

بالا