شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

درختکاری در نیروگاه منتظرقائم

تاریخ درج خبر: 16 اسفند ماه سال 1399

در آغازین روز نیمه دوم اسفندماه و در ایام درختکاری، همکاران نیروگاه منتظرقائم اقدام به غرس نهال نمودند.

به گزارش روابط عمومی این نیروگاه، سنت درختکاری سال هاست که در این مجموعه نیروگاهی به اجرا درمی¬آید و نهال های زیتون کاشته شده 3 سال پیشتر در مجموعه، به ثمر نشسته و بار داده است.

اضافه می گردد این سنت هر ساله در نیروگاه منتظرقائم با حضور جمعی از همکاران و مدیران ارشد مجموعه به اجرا در می¬آید.

بالا