شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

نیروگاه منتظرقائم همراه شبکه برق کشور

تاریخ درج خبر: 18 اسفند ماه سال 1399

به گزارش واحد آمار و راندمان شرکت مدیریت تولیدبرق منتظرقائم، این مجموعه قادر شد با تولید 6 میلیارد و 488 میلیون و 460 هزار کیلو وات انرژی برق، با شبکه برق کشور همراهی نماید.

روابط عمومی مجموعه نیروگاهی منتظرقائم در بخش دیگری از این گزارش ضمن بیان میزان تولید مجموعه تا پایان ماه بهمن سال جاری، افزود: تعمیرات دوره ای در واحدهای 2 و3 بخار سیکل ترکیبی و واحدهای 1،2،3 بخار ، عملیات تعمیرات CI به همراه تعویض نازل واحدهای 1، 2 و 4 گازی و تعمیرات CI واحد 3 گازی، به انجام رسید.

اضافه می گردد عملیات تعمیرات RI واحد 5 گازی پایان یافته و واحد با شبکه پارالل و همچنین تعمیرات اساسی واحد 3 بخار و تعمیرات RI واحد 4 گازی براساس پیش بینی انجام شده، جهت آمادگی واحدهای تولید برای همراهی با شبکه برق کشور در پیک تابستان 1400، در حال اجراست.

بالا