شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

شفافیت مالی؛ حاصل حل و فصل پرونده مالیاتی شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

تاریخ درج خبر: 27 اسفند ماه سال 1399

مدیر عامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر گفت: حل و فصل پرونده مالیاتی شفافیت مالی شرکت افزایش داد.

دکتر کریم افشار گفت: با صدور رای هیات تجدید نظر مالیاتی یکی از مهمترین تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه و پرونده های حقوقی شرکت بسته شد که این مهم در راستای شفافیت مالی در کوتاه ترین زمان اطلاع رسانی شد.

وی گفت: براساس پرونده تشکیل شده در سازمان مالیاتی، برای شرکت توسعه برق و انرژی سپهر بابت سال مالی منتهی به 31 خرداد 1395 مبلغی بالغ بر 545 میلیارد ریال مالیات، بابت هزینه مالی فروش اقساطی تیروگاه منتظرقائم باید پرداخت می گردید که این رقم با پیگیری مدیریت وقت شرکت مورد اعتراض قرار گرفت.

وی گفت: با توجه به اسناد و مدارک متقن ارایه شده از سوی شرکت، موضوع در شورای حل اختلاف مالیاتی مطرح شد و بعد از کش و قوس های فراوان رای به نفع شرکت توسعه برق و انرژی سپهر صادر شد.

دکتر افشار در خصوص جزییات این رای گفت: براساس رای صادره بابت سال مالی منتهی به 31 خرداد 1395 از تحمیل حدود 520 میلیارد ریال هزینه به شرکت جلوگیری به عمل آمد. البته به استناد رأی ابلاغی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1395/03/31، ادعاهای سازمان امور مالیاتی در برگه تشخیص سال‌های مالی منتهی به 1396/03/31تا 1398/03/31جمعاً به مبلغ 3.897 میلیارد ریال، هزینه مالی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد که از تحمیل هزینه مالیاتی حدوداً 970 میلیارد ریال به شرکت جلوگیری خواهد شد. همچنین با توجه به این که هزینه‌های مالی شرکت بابت قرارداد فروش اقساطی خرید نیروگاه تا انتهای سال 1418 ادامه خواهد داشت، برآورد می‌گردد مبلغ 26.700 میلیارد ریال از هزینه‌های مالی (9 ماهه سال 1398 و تا انتهای قرارداد مزبور) به عنوان هزینه‌های قابل قبول، مورد پذیرش قرار گرفته و از تحمیل بار مالی حدوداً 6.675 میلیارد ریالی بابت مالیات آن، جلوگیری به عمل خواهد آورد.

وی در خصوص تاثیر این رای در روند شرکت گفت: با توجه به شرایط حاکم بر صنعت نیروگاهی و کمبود نقدینگی در این شرکت ها، یقینا پرداخت رقم اولیه شرکت را با مشکلات عدیده مواجه می کرد، که خوشبختانه با تلاش و پیگیری های تیمی متشکل از اعضاء هیأت مدیره و مشاوران مالیاتی شرکت و همراهی مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری خوارزمی این رای به نفع شرکت صادر شد.

بالا