شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

افزایش سرمایه 200 درصدی شرکت

تاریخ درج خبر: 19 تير ماه سال 1400

پیرو مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/28 این شرکت و به استناد مصوبه مورخ 1400/03/08هیأت مدیره شرکت و مجوز شماره 84446،122 مورخ 1400/03/23 سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از 3،000 میلیارد ریال به 9،000 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامدارن به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت، کلیه مراحل افزایش سرمایه مزبور انجام و سرانجام افزایش سرمایه200درصدی این شرکت ثبت و در صفحه 41 روزنامه رسمی شماره 22224مورخ 15/04/1400 چاپ و نشر .گردید انجام این مهم را به سهامداران گرامی تبریک عرض می نماییم.

بالا