شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

عضویت آقای دکتر افشار (مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر) در کارگروه صنعت برق مجمع تشخیص مصلحت نظام

تاریخ درج خبر: 28 اردیبهشت ماه سال 1401

به موجب حکم شماره 1823-9951 مورخ 1401/02/25 رئیس محترم کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای دکتر کریم افشار به مدت دو سال به عنوان عضو کارگروه صنعت برق منصوب شدند. متن حکم مزبور به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر کریم افشار

نظر به شایستگی و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به مدت 2 سال به عنوان عضو کارگروه صنعت برق منصوب می شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قراردادن تقوی الهی، تحت زعامت مقام معظم رهبری (مدضلّله العالی) برابر شرح وظایف ابلاغی در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

در این کارگروه مقرر است مشکلات صنعت برق و راهکارهای حل آنها احصاء گردیده و در راستای منافع ملی از نظرات خبرگان و نخبگان صنعت برق برای حل هرچه بهتر مشکلات استفاده گردد.

بالا