شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

وزارت نیرو مکلف به صدور مجوز برای صادرات برق تولیدی توسط بخش خصوصی شد

تاریخ درج خبر: 28 خرداد ماه سال 1401

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را مکلف کردند پس از اطمینان از تامین برق مورد نیاز داخلی نسبت به صدور مجوز برای صادرات برق توسط بخش خصوصی اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور را بررسی کرده و ماده ۱۹ این طرح را به تصویب رساند

بر اساس ماده ۱۹ این طرح؛ وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی بویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند مشروط بر آنکه با سیاست های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.

بر اساس تبصره این ماده، سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه های حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی محاسبه می شود و هزینه انتقال آن برای صادرات (به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر) مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادر تخصصی توانیر تعیین می شود.

بالا