شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

اطلاعیه شرکت مادرتخصصی تولیدنیروی برق حرارتی درباره تامین سوخت نیروگاه های حرارتی

تاریخ درج خبر: 2 بهمن ماه سال 1398

اطلاعیه شرکت مادرتخصصی تولیدنیروی برق حرارتی درباره تامین سوخت نیروگاه های حرارتی

1- هر چند بیشترین مصرف برق شبکه سراسری در فصل تابستان محقق می شود و چالش اصلی تامین نیاز مصرف شبکه سراسری در فصل تابستان است اما در فصل زمستان نیز موضوع تامین سوخت نیروگاهها چالش مهمی است که هماهنگی کامل زیر مجموعه های ذیربط وزارت نفت و وزارت نیرو را می طلبد. سوخت اول قریب به اتفاق نیروگاههای کشور گاز طبیعی است و در صورت در دسترس نبودن کافی این نوع سوخت نیروگاه ها از سوخت مایع به عنوان جایگزین استفاده می کنند. البته هزینه های تعمیر و نگهداری بویلرها و توربین ها در شرایط مصرف گاز طبیعی به مراتب کمتر از شرایط مصرف سوخت مایع است ضمن اینکه به لحاظ سهولت بهره برداری و آلاینده های زیست محیطی برای پرسنل نیروگاهها نیز گاز طبیعی بر سوخت مایع ارجح است.

2- با توجه به اینکه قریب به اتفاق مناطق کشور از شبکه گاز طبیعی بهره مند هستند مصارف خانگی این نوع سوخت در فصل زمستان بسیار بالاسا و سیاست کشور نیز اولویت مصرف خانگی است و مازاد تولید گاز به صنایع مختلف و نیروگاهها اختصاص پیدا می کند. تحت شرایط فعلی در این فصل مصارف سوخت نیروگاهها برای تامین کامل نیاز مصرف شبکه 175 میلیون متر مکعب گاز طبیعی است که با توجه به وجود سرمای قابل توجه در اغلب نقاط کشور و افزایش مصرف خانگی گاز طبیعی به حدود 600 میلیون متر مکعب امکان تحویل گاز به نیروگاهها در حد 70 میلیون مترمکعب در روز فراهم است و مابقی سوخت مورد نیاز باید توسط سوخت مایع تامین شود. سوخت مایع مورد نیاز نیروگاهها در برخی نیروگاهها از طریق خط لوله و عمدتاً از طریق تانکرهای جاده پیما تامین می شود.

3- بدلیل رعایت مسائل زیست محیطی مصرف نفت گاز بر نفت کوره ارجح است اما با توجه به مصارف قابل توجه نفت گاز در بخش حمل ونقل، صنایع و کشاورزی و همچنین سقف تولید این نوع سوخت در کشور و موجودی مخازن نیروگاهها و انبار های شرکت پخش امکان مصرف بیش از 65 تا 70 میلیون لیتر در روز وجود ندارد.بدیهی است که جهت تامین کامل نیاز مصرف شبکه سراسری مابقی سوخت مورد نیاز بایستی توسط نفت کوره تامین شود در غیر اینصورت اعمال خاموشی به مشترکین برق اجتناب ناپذیر است.

4- در سال جاری رشد مصرف گاز طبیعی خانگی بسیار بیش از انتظار بوده و به همین جهت سهم گاز طبیعی نیروگاهها کاهش قابل توجهی یافته و علیرغم تلاش و همکاری چشمگیر و بی سابقه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در تامین نفت گاز نیروگاهها در سال جاری، نفت کوره بایستی بالاجبار مصرف شود.

5- مؤثرترین اقدامی که جهت عبور موفقیت آمیز از زمستان سال جاری بدون اعمال خاموشی و توأم با کاهش مصرف سوخت نفت کوره می توان انجام داد صرفه جویی و منطقی تر شدن مصرف مشترکین گاز طبیعی و برق است. صرفه جویی حتی 5 درصد گاز طبیعی و برق که بدون کاهش سطح رفاه خانواده براحتی قابل دستیابی است و شرایط فعلی را بشکل مناسبی تعدیل خواهد کرد.

6- همانگونه اسراف در شرع مقدس اسلام و در عرف و فرهنگ جامعه ایرانی امری نکوهیده است و در خصوص مواد غذایی پرهیز از اسراف امری رایج است به طریق اولی برای حامل های انرژی که تجدید ناپذیر بوده و متعلق به تمام نسل های بعدی ما نیز هست امری پسندیده است.برق وگاز طبیعی دو حامل انرژی با ارزش و تأثیرگذار در رفاه خانواده هاست که خوشبختانه طی 4 دهه اخیر توسط شبکه های گسترده ای در تمام کشور اعم از روستاها و شهرها در دسترس عموم مردم قرار گرفته است و شکرانه آن نیز پرهیز از مصرف بی رویه آن هاست و در این میان نقش تمامی رسانه ها بسیار مؤثر و حساس است تا با بیان تأثیر گذار و هنرمندانه در محقق ساختن این مهم دولت را یاری رسانند.

بالا