شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

توليد برق نيروگاه بادي منجيل76 درصد افزايش يافت

تاریخ درج خبر: 16 بهمن ماه سال 1398

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي گيلان، «عظيم بلبل آبادي» مدير عامل شركت برق منطقه اي گيلان در خصوص ميزان انرژي دريافتي از نيروگاه بادي منجيل گفت: انرژي دريافتي از نيروگاه بادي منجيل به مقدار 90 هزار و 567 مگاوات ساعت در ده ماهه سال جاري بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 76.92 درصد افزايش داشته است.

مدير عامل شركت برق منطقه اي گيلان با اشاره به دريافت 51 هزار و 190 مگاوات ساعت انرژي برق در 10 ماهه سال 97 گفت: مقايسه ميزان دريافت انرژي برق از نيروگاه بادي منجيل نشان مي دهد كه دريافت انرژي از اين نيرو گاه در10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن، 39377 مگاوات ساعت افزايش داشته است. به عبارتي شاهد رشد 76 درصدي دريافت انرژي برق از نيروگاه بادي منجيل نسبت به سال گذشته بوديم.

گفتني است كه 10 نيروگاه فعال منطقه گيلان؛ سيكل تركيبي پره سر( ظرفيت نامي: 968 مگاوات) ، سد آبي تاريك( ظرفيت نامي: 3 مگاوات)، ، سد سفيد رود ( ظرفيت نامي: 87.5 مگاوات) ، برق آبي سينه هوني تالش ( ظرفيت نامي: 0.25 مگاوات) ، شهيد بهشتي لوشان ( ظرفيت نامي: 360 مگاوات)، مقياس كوچك گيل و آذر ايرانيان ( ظرفيت نامي: 2 مگاوات) ، سيكل تركيبي گيلان ( ظرفيت نامي: 1307.4 مگاوات)، برق آبي شهر بيجار ( ظرفيت نامي: 6.3 مگاوات) ، بادي منجيل( ظرفيت نامي: 92.26 مگاوات) و مقياس كوچك كاسپين ( ظرفيت نامي: 25.324 مگاوات) وظيفه توليد انرژي برق در استان گيلان را برعهده دارند.

بالا