شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

درخواست شرکت توانیر از هموطنان برای مديريت مصرف برق و گاز

تاریخ درج خبر: 26 بهمن ماه سال 1398

به گزارش پايگاه خبري توانير، به گفته مصطفي رجبي مشهدي، هم اكنون به دليل آنكه اولويت كشور تامين گاز بخش خانگي است تا مشكلي در گرمايش منازل هموطنان ايجاد نشود، ميزان گاز تحويلي به نيروگاه ها متناسب با اين شرايط كاهش يافته است.

سخنگوي صنعت برق با بيان اين كه در اين شرايط نيروگاه ها بايد از سوخت مايع استفاده كنند، خاطرنشان كرد: با توجه به مشكلات تامين سوخت در مناطق سردسير و برفي كشور ، از هموطنان درخواست مي كنيم با درك اين شرايط، نسبت به كاهش مصرف خود اقدام و كاركنان صنعت برق و گاز را در تداوم خدمت رساني ياري كنند.

سخنگوي صنعت برق با اشاره به ضرورت كاهش مصرف برق و گاز تاكيد كرد: استفاده بيشتر از نور طبيعي و خاموش كردن لامپ هاي اضافي، تنظيم وسايل گرمايشي در دماي آسايش، پوشيدن لباس گرم در منزل و جلوگيري از هدر رفت انرژي نسبت به كاهش مصرف انرژي در زمستان راهكارهاي ساده و بدون هزينه براي عبور از اين شرايط است.

بالا