شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

معامله بیش از 224 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

تاریخ درج خبر: 26 بهمن ماه سال 1398

در جریان معاملات بورس انرژی ایران شنبه 26 بهمن ماه 98، در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 224 میلیون و 352 هزار کیلووات ساعت برق به ارزش بیش از 99 میلیارد و 67 میلیون ریال که توسط شرکت های تولید نیروی برق پرند مپنا، افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس، تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهرو تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه عرضه گردید، مورد معامله قرار گرفت. لازم به ذکر است، در تابلوی قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر در نماد "سنفت983"، تعداد 1،500 قرارداد به ارزش بیش از 14 میلیارد و 736 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. خاطر نشان می‌گردد در آغاز جلسه معاملاتی امروز، در بازار عمده فروشی نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 98/12/24، 98/12/25و 98/12/26 و بار پيك هفتگي، ميان باري هفتگي، كم باري هفتگي و بار پايه هفتگي 99/01/23گشايش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 98/11/30پايان جلسه معاملاتي شنبه متوقف شده و فرآيند تحويل آن ها آغاز گردید.

منبع-بورس انرژی 26بهمن1398

بالا