شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

عرضه 90هزار کیلووات درهرساعت برق در تابلوی برق بازار فیزیکی

تاریخ درج خبر: 28 بهمن ماه سال 1398

در جلسه معاملاتی دیروز( 98/11/27)، در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 51،000 قرارداد معادل 3،672،000 کیلووات ساعت به ارزش بیش از 1 میلیارد و 285 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، نماد بارپایه با قیمت 350 ریال بر کیلووات ساعت معامله گردید. خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 98/12/27گشايش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 98/12/01و نمادهاي بار پيك ماهانه، بار پايه ماهانه، ميان باري ماهانه و كم باري ماهانه 98/12/01 در بازار مصرف كنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشي برق) پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن ها آغاز گردید.

منبع: سایت بورس انرژی

بالا