شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

معامله بیش از 28 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

تاریخ درج خبر: 3 اسفند ماه سال 1398

در جریان معاملات بورس انرژی ایران (چهارشنبه 30 بهمن ماه 98)، در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 518،800 قرارداد معادل 21،148،800 کیلووات ساعت به ارزش بیش از 6 میلیارد و 979 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز چهارشنبه 30 بهمن، نماد بارپایه با قیمت 330 ریال بر کیلووات ساعت معامله گردید. لازم به ذکر است، در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 7 میلیون و 344 هزار کیلووات ساعت برق به ارزش بیش از 3 میلیارد و 224 میلیون ریال که توسط شرکت های افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس و تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(توبا) عرضه گردید، مورد معامله قرار گرفت. خاطر نشان می‌گردد در آغاز جلسه معاملاتی چهارشنبه 30 بهمن 1398، در بازار عمده فروشی نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/01/01 و نمادهاي بار پيك ماهانه، بار پايه ماهانه، ميان باري ماهانه و كم باري ماهانه 99/02/01 در بازار مصرف كنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشي برق) گشايش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 98/12/04, 98/12/05 و 98/12/06پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن ها آغازگردید. در جلسه معاملاتی (شنبه 98/12/03) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 70،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت‌ تولید نیروی برق پرندمپنا برای دوره تحویل هفتگی اسفند عرضه خواهد شد.

بالا