شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

رويداد بين المللي "استارتاپ ويكند" صنعت برق

تاریخ درج خبر: 10 اسفند ماه سال 1398

به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس اكبر فرج نيا مدير عامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي طي گفتگويي، اظهار داشت: ايده برپايي اين رويداد علمي – تجربي بر اساس سياستهاي وزارت نيرو و صنعت برق مبني بر استفاده از ظرفيت و پتانسيل استارتاپها و تحقيقات علمي نخبگان كشور و به دنبال امضاي تفاهم نامه همكاري پژوهشي و تحقيقاتي بين شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي و مركز رشد دانشگاه تبريز در راستاي همكاري با استارتاپ ها و شركت هاي نوپا حاصل و تصميم گيري شد،

مهندس فرج نيا با بيان اين كه اين رويداد بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، به صورت بين المللي در تاريخ سوم ارديبهشت سال 99 ( 22آوريل 2020 ) برگزار خواهد شد، تصريح كرد: بر اساس تصميمات انجام شده و پوستر منتشره ، مهلت دريافت ايده توسط دبيرخانه استارت آپ ويكند صنعت برق كه در مركز رشد و نوآوري دانشگاه تبريز مستقر است تا8 اسفند 98(27 فوريه 2020 )تعيين شده و نتايج مرحله اول معرفي ايده هاي پذيرفته شده نيز 13اسفند ( سوم مارس ) خواهد بود. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي در ادامه گفتگوي خود با بيان اينكه اين رويداد علمي - تجربي در جهت حمايت از كسب و كارهاي مبتني بر ايده هاي نو و تجاري سازي آنها در حوزه صنعت برق و در كنار آن، رفع چالش هاي موجود در اين صنعت برگزار مي گردد، افزود: شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي با هدف مشاركت دادن دانشگاهيان و متخصصين اين حوزه ، با نگاه ويژه به استارتاپها و شركت هاي دانش بنيان تصميم به برگزاري اين رويداد بزرگ صنعت برق كشور با همكاري مركز رشد دانشگاه تبريز نموده است.

وي با تاكيد بر اينكه برنامه هاي" مديريت سمت تقاضا" شامل همه فعاليت هاي تغيير الگوي مصرف انرژي مشتركين، افزايش بهره وري انرژي، كاهش تقاضاي انرژي و كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي است، تصريح كرد: در حالت كلي نگاه مطلوب ما در اين استارتاپ ويكند حول سه محور اصلي كاهش پيك بار، مديريت مصرف انرژي و تحول ديجيتال در صنعت برق خواهد بود.

مهندس فرج نيا در تشريح و هدف گذاري شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي براي هر يك از اين محورها در اين رويداد علمي - تجربي استارتاپ ويكند صنعت برق ، به موارد ذيل اشاره كرد:

- كاهش پيك بار:

جهت افزايش بهره وري انرژي از طريق كاهش پيك بار و توليد بار پايه طراحي شده است به گونه اي كه بتوان بهره وري انرژي را افزايش داد.

- مديريت مصرف انرژي :

اين نوع از برنامه ها جهت ترغيب مصرف كنندگان به كاهش مصرف و يا انجام فعاليت ها با استفاده از انرژي كمتر، كه در نهايت منجر به كاهش مصرف كل انرژي مي شود، انجام مي پذيرد.

- تحول ديجيتال در صنعت برق :

توسعه كاربرد فناوري ها و تكنولوژي هاي نوين و تكنيك ها براي فرآيند ها و برنامه هاي كاربردي و مديريت اطلاعات در صنعت برق با تغيير در الگوهاي ارزش آفريني از جمله جديدترين روش هاي مرتبط است.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي همچنين در بخش ديگري از گفتگوي خود اظهار داشت كه علاوه بر موارد اصلي، بايد در برنامه هاي صرفه جويي در مصرف انرژي از مواردي مانند استقرار امكانات و تجهيزات با راندمان بالا، اصلاح تاسيسات موجود، ترويج فناوري هاي با راندمان بالا و طرحهاي با بازگشت سرمايه مناسب و نصب كنتورهاي هوشمند و سرمايه گذاري هاي مناسب نيز بهره گرفت.

وي در پايان گفتگوي خود همچنين تصريح كرد كه فعاليت هاي مرتبط با مديريت تقاضا بايد مهمترين عامل در كليه تصميم گيري هاي كلان اقتصادي و سياست گذاري ها به منظور ايجاد قابليت اطمينان بالا و شبكه هاي انرژي برق پايدار به جد مد نظر قرار گيرد.

بالا