شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

پايداري شبكه برق بیانگر توان بالاي مهندسي در بهره‌برداري است

تاریخ درج خبر: 11 اسفند ماه سال 1398

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "هاشم عليپور" در اين همايش خلاقيت و نوآوري را از مباحث جديد برشمرد كه با ارسال 288 پروژه خلاقيت و نوآوري از سوي معاونان بهره برداري 16 شركت برق منطقه اي (انجام شده طي سال‌هاي 97 و 98) جهت ارايه دراين نشست همراه بود و شركت‌هاي برق منطقه‌اي خراسان با 99 پروژه، فارس با 46 پروژه و تهران با 34 پروژه، بيشترين تعداد پروژه‌هاي نوآوري و خلاقيت اين نشست را به خود اختصاص دادند.

مديركل دفترفني و نظارت شبكه انتقال توانير با تاكيد بر ضرورت بهره گيري از توان ساخت داخل در تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز شبكه انتقال و فوق توزيع برق كشور، در عين حال موضوع كيفيت را خط قرمز اين دفتر عنوان كرد و گفت: در بحث كيفيت كوتاه نمي‌آييم و شركت‌هاي سازنده تجهيزات با كيفيت پايين درصورت عدم رفع مشكلات، در ليست سياه قرار مي‌گيرند و هر نوع خريد خارجي نيز بايد با تاييد شركت توانير انجام شود.

ايوب‌زاده معاون شركت مديريت شبكه در اين نشست با اشاره به رشد شاخص‌هاي حفاظت شبكه به بيش از 85 درصد، از رشد ساير شاخص‌ها از جمله شاخص‌هاي مهندسي بر اساس مطالعات انجام شده خبر داد و افزود: شبكه برق در بحث پوشش سيستم‌هاي حفاظتي به روز شده و شاخص پوشش تجهيزات اصلي شبكه به بيش از 96 درصد افزايش يافته است. وي تاكيد كرد: نگهداري اين شاخص‌ها بسيار مهم است و محدوديت‌هايي كه در بودجه بهينه سازي شركت‌هاي برق منطقه‌اي ايجاد شده، نبايد ما را به سمت استفاده از اتصالات غير استاندارد ببرد.

جعفري از شركت مديريت شبكه كه ارايه گزارش بررسي و تحليل حوادث شبكه انتقال برق كشور در 6 ماه نخست امسال را برعهده داشت با اشاره به روند كاهش حوادث شبكه، شاخص عملكرد صحيح سيستم‌هاي حفاظتي را بيش از 85 درصد ذكر كرد و از روند رو به رشد شاخص عملكرد مهندسي طي 3 سال اخير در شركت‌هاي برق منطقه‌اي باختر، خراسان، گيلان، خوزستان، سيستان و بلوچستان و سمنان خبر داد.

احمدي جنيدي كارشناس متخصص خط دفتر فني و نظارت شبكه انتقال توانير با ارايه گزارش فني و اقتصادي در رابطه با افزايش ظرفيت خطوط انتقال و فوق توزيع برق كشور با درنظر گرفتن مسايل فني و اقتصادي و كاهش ارزبري، به تعويض و جايگزيني هادي‌هاي متداول فرسوده و با ظرفيت بارگيري بالا با هادي‌هاي پرظرفيت به‌جاي احداث خطوط انتقال و فوق توزيع جديد اشاره كرد. وي همچنين با ذكر تجارب شركت ABB در مانيتورينگ خطوط انتقال و فوق توزيع به قابليت افزايش ظرفيت ديناميكي خطوط انتقال به ميزان حداقل 10 درصد با استفاده از PMU در مانيتورينگ خطوط با بررسي تخصصي و همكاري شركت مديريت شبكه برق اشاره كرد كه با اعلام آمادگي شركت مديريت شبكه برق جهت ايجاد اين قابليت ابتدا براي خطوط مورد نياز و در ادامه براي كل شبكه همراه بود.

گزارش عملكرد شبكه سراسري در پيك 98 و برآورد پيك بار تابستان 99 از ديگر برنامه‌هاي اين نشست بود كه حاكي از اجراي برنامه هاي متعدد از جمله اجراي طرح ذخيره عملياتي در جهت افزايش بارهاي قابل كنترل، توسعه سامانه‌هاي اسكادا و افزايش رويت پذيري تا سطح ديسپاچينگ‌هاي توزيع براي اولين بار، افزايش نقش مراكز كنترل ديسپاچينگ در تمام سطوح در فرايند برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي مديريت مصرف، توزيع بهينه زمان، مكان و مقدار مديريت مصرف، رعايت سقف مصرف به شكل توان لحظه اي در صنايع بزرگ، توسعه سامانه پيش بيني هواشناسي در تمامي شركت‌هاي توزيع و برق منطقه‌اي در جهت افزايش دقت پيش بيني بار منطقه و... همچنين اجراي برنامه‌هاي متعدد در مديريت بخش توليد برق آبي و حرارتي و مديريت امنيت شبكه از جمله ارزيابي مستمر امنيت استاتيكي و ديناميكي شبكه و برنامه‌ريزي بهينه زمان واقعي توان راكتيو حكايت دارد كه مورد اخير براي اولين بار در منطقه غرب آسيا از سوي ‌شركت مديريت شبكه برق ايران اجرا شده و نتايج مثبتي را به همراه داشته است.

يافته هاي اين گزارش بر اتفاقي نبودن ورود شبكه سراسري به هفدهمين سال بدون خاموشي گسترش يافته تاكيد دارد و بازگرداندن فركانس شبكه طي 32 ثانيه به حالت عادي، نمونه‌اي از مديريت موفق پيامدهاي حادثه در شبكه محسوب مي‌شود و در اين بين سنكرون شبكه برق كشور با عراق در آبان امسال و هدايت شبكه در ديسپاچينگ ملي، برگ ديگري از خود اتكايي و اعتماد به نفس بالاي متخصصان صنعت برق كشور را به نمايش گذاشته است.

بالا