شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

رله حفاظتی در برابر زمان استارت طولانی

تاریخ درج خبر: 13 اسفند ماه سال 1398

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز، این رله حفاظتی که با کد ۵۱LR مشخص می‌شود، مخصوص الکتروموتور‌ها بوده و عمدتاً برای حفاظت الکتروموتور‌های Medium Voltage مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رله معمولا دارای دو فانکشن حفاظتی است، یکی حفاظت در برابر زمین استارت طولانی و دیگری حفاظت در برابر قفل شدن روتور در حین کار دستگاه.

در حالت عادی هنگامی که الکتروموتوری استارت می‌شود، جریان استارت پس از گذشت زمانی معادل زمان استارت الکتروموتور کاهش پیدا کرده و به میزان نرمال خود می‌رسد. اگر جریان استارت پس از گذشت زمان مورد نظر کاهش پیدا نکند، حاکی از وجود اشکال در سیستم می‌باشد و رله حفاظت در مقابل زمان استارت طولانی در این شرایط عمل نموده و مانع آسیب رسیدن به الکتروموتور می‌شود. تنظیم جریانی این رله معمولاً میزان ۵۰ % جریان استارت می‌باشد، به شرطی که از ۱,۳ برابر جریان نامی کمتر نباشد. در جریان‌های کمتر از این مقدار رله عمل نکرده و حفاظت موتور به عهده رله اضافه بار گذاشته می‌شود. تنظیم زمانی این رله باید چند ثانیه‌ای بیشتر از زمان استارت در نظر گرفته شود.

از دیگر فانکشن‌های این رله حفاظت در برابر روتور قفل شده است. روتور الکتروموتور‌ها در موقع کار عادی خود ممکن است بنا به دلائلی که عمدتا مکانیکی هستند قفل شده یعنی حرکت آن‌ها در داخل استاتور به سختی صورت گیرد. از جمله دلائل این امر را می‌توان جام کردن پمپ متصل به موتور، ایراد‌های پروسسی، خراب شدن بلبیرینگ موتور و … را نام برد. در این حالت الکتروموتور جریان زیادی از شبکه م یکشد که م یتواند باعث آسیب دیدن آن شود.

معمولا تنظیمات جریانی این رله برای حفاظت در برابر روتور قفل شده، حدود ۵۰ % جریان استارت موتور یا حداقل ۱,۳ برابر جریان نامی آن است. تنظیم زمانی آن نیز معمولا در حدود نیم تا ۱ ثانیه بوده که این میزان کمتر از مقدار در نظر گرفته شده برای حفاظت در برابر زمان استارت طولانی است.

بالا