شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

استمرار عمليات مقابله با ويروس كرونا در نيروگاه منتظرقائم

تاریخ درج خبر: 17 اسفند ماه سال 1398

در شرايط بحراني هماره انسان ها در حد امكان سعي در كنترل شرايط وضعيت دارند تا بتوانند صدمات ناشي از بحران را به صفر برسانند و ...!

نيروگاه پايداري توليد در شرايط مختلف ـ حتي بحراني ترين شرايط ـ را دستور كار دارد تا به عنوان خدمات پايه و استراتژيك در گذر از بحران، وظيفه خويش را مطلوب به انجام برساند.

همكاران مجموعه صنعت توليدبرق، از جمله نيروگاه هاي منتظر قائم با اتخاذ تصميمات مقتضي و عمل در شرايط بحراني ابتلاء به ويروس كرونا، سعي در حفظ استمرار توليد و پايدار برق شبكه دارند تا نيازهاي اوليه زندگي روزمره از يك سو و يكي از اقلام ضروري مقابله با بحران ها از سوي ديگر فراهم باشد و صد البته اين جمع به سلامت خود نيز مي انديشد و اقدامات لازم را به انجام مي رساند.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق منتظرقائم در گزارش خود به شست و شوي سايت و مجموعه نيروگاهي با استفاده از مواد ضدعفوني كننده توليد شده در واحد شيمي مجموعه اشاره نموده است.

اين گزارش در ادامه مي افزايد، بر اساس برنامه واحد HSE مجموعه، عمليات معاينه كاركنان هنگام ورود به نيروگاه، ضدعفوني نمودن سرويس اياب و ذهاب پرسنل نيروگاه جلوگيري از مراجعات غير ضروري به مجموعه، كنترل بخش تهيه غذاي گرم كاركنان و ... از مجموع اقداماتي است كه با هدف پيشگيري لازم جهت مقابله با شيوع ويروس كرونا و ايمن سازي فضاي كار كاركنان، در دست اجرا دارد.

بالا