شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

بازدید مدیرعامل شرکت از نیروگاه شهید منتظرقائم

تاریخ درج خبر: 6 ارديبهشت ماه سال 1402

در پنجمین روز از اردیبهشت ماه، آقای دکتر محمد جعفری اناری مدیرعامل محترم شرکت توسعه برق و انرژی سپهر و عضوهیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم ضمن بازدید از کلیه قسمتهای نیروگاه اعم از واحد های بخار، گازی، سیکل ترکیبی، کارگاه ها و … از نزدیک با کارکنان هر قسمت ملاقات کرده و در جریان اقدامات انجام شده و وضعیت نیروگاه قرار گرفتند

بازدید ایشان از بخش های مختلف نیروگاه از ساعت 07:30 لغایت 1:30 به طول انجامید. پس از این بازدید ایشان با معاونین و مدیران بخش های مختلف نیروگاه تا ساعت 12:30 جلسه وارد جلسه و بحث و بررسی شدند و ضمن استماع پیشنهادات و انتقادات ایشان راهکارهای بهبود و رفع موانع مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه پس از اقامه نماز و صرف نهار از ساعت 14:00 لغایت 17:00 جلسه تخصصی و فنی بررسی وضعیت واحدها، برنامه تعمیرات و.. برگزار گردید

بالا