شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

پارالل واحد4بخار به شبکه سراسری

تاریخ درج خبر: 15 ارديبهشت ماه سال 1402

واحد 4 بخار نیروگاه شهید منتظر قائم پس از 28 روز به شبکه سراسری پارالل شد.

در این برنامه تعمیرات که شامل تعمیرات دوره ای و بهینه سازیسیستم حفاظت احد مزبور می باشد. که از تاریخ 18فروردین ماه سال جاری شروع و 15 اردیبهشت ماه (امروز) خاتمه پذیرفته است.

انجام خدمات تعمیرات مزبور در راستای اهداف و برنامه های درون سپاری تعمیرات نیروگاه با استفاده از تجربه و تخصص و توانمندی پرسنل متخصص نیروگاه انجام شده است.

بالا