شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

دکتر جعفری اناری از پروژه های تعمیراتی در حال انجام نیروگاه بازدید کرد

تاریخ درج خبر: 21 ارديبهشت ماه سال 1402

کتر جعفری اناری مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر درتاریخ1402/2/20 به همراه مدیرعامل و معاونین نیروگاه از پروژه های تعمیراتی در حال انجام بازدید نمودند.در ابتدا از پروژه تعویض 3000 عدد لوله های کندانسور واحد 1 بخار ، رسوب زدایی و اسید شویی لوله های بویلر و همچنین از داخل برج خنک کن واحد 1 نیروگاه بخار بازدید نمودند

در ادامه از پروژه تعمیرات واحد G13 شامل تعمیرات CI به همراه تعویض نازل بازدید کرده و در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفتند و راهنمایی های لازم را جهت تسریع در انجام کار ارائه فرمودند.

بالا