شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

آب بهترین راه حل برای خنک سازی پنل‌های خورشیدی است؟

تاریخ درج خبر: 30 فررودين ماه سال 1399

یک شرکت فرانسوی تکنولوژی برای خنک سازی پنل‌ها با آب ایجاد کرده است که مدعی شده ۸ تا ۱۲ درصد ظرفیت تولید را درسال افزایش می‌دهد.

به گزارش برق نیوز، آیا آب بهترین راه حل برای خنک سازی پنل‌های خورشیدی است؟یک شرکت فرانسوی تکنولوژی برای خنک سازی پنل‌ها با آب ایجاد کرده است که مدعی شده ۸ تا ۱۲ درصد ظرفیت تولید را درسال افزایش می‌دهد.

بالا