شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

طرح غربالگری و تست سلامت از مدیران و کارکنان شرکت توسعه برق و انرژی سپهر انجام گردید.

تاریخ درج خبر: 31 فررودين ماه سال 1399

به منظور اجرای طرح پیشگیری از انتشار ویروس کرونا، طرح پایش سلامت و کنترل اکسیژن خون مدیران و کارکنان شرکت توسعه برق و انرژی سپهر انجام شد.

این طرح با هدف شناسایی افرادی با علایم تب، سرفه و تنگی نفس به منظور معرفی افراد بیمار به مراکز درمانی انجام می شود.

بالا