شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

بخش صنعت رکورد رشد مصرف برق را شکست

تاریخ درج خبر: 7 ارديبهشت ماه سال 1399

به‌گزارش برق نیوز، مطابق این آمار، سهم مصرف برق مشترکان خانگی طی ۱۰ سال گذشته هیچگونه افزایشی نداشته و رشد صفر درصدی نشان می‌دهد. این سهم در بین مشترکان عمومی روند کاهشی داشته و با ۰.۲ درصد رشد منفی از ۹.۳ درصد در سال ۹۷ به ۹.۱ درصد در سال گذشته رسید.

شاخص متوسط مصرف برق مشترکان در این گزارش ۷ هزار و ۴۱۲ کیلووات ساعت اعلام شده که نسبت به سال قبل آن ۱۳۵ کیلووات ساعت رشد نشان می‌دهد، همچنین متوسط مصرف برق مشترکان خانگی با ۶۸ کیلووات ساعت افزایش از ۲ هزار و ۹۶۰ کیلووات ساعت در سال ۹۷، به ۳ هزار و ۲۸ کیلووات ساعت در سال گذشته رسید.

این گزارش همچنین از بهبود روند مصرف برق در بخش روشنایی معابر کشور حکایت دارد و سهم مصرف در این بخش با ۰.۱ درصد کاهش از ۱.۹ درصد سال ۹۷ به ۱.۸ درصد در سال گذشته رسید و مصرف برق سایر مصارف با ۰.۱ درصد افزایش، رشد ۷.۴ درصدی نشان می‌دهد و همچنان به‌طور متوسط رشد ۰.۱ درصدی این بخش طی ۱۰ سال گذشته تداوم دارد.

آمار تفصیلی صنعت برق در سال ۹۸ نشان می‌دهد سهم مصرف برق مشترکان کشاورزی ۰.۵ درصد کاهش داشته که نسبت به کاهش متوسط ۰.۲ درصدی مصرف این بخش طی ۱۰ سال گذشته، کاهش بیشتری نشان می‌دهد و درعین حال سهم برق مصرفی مشترکان صنعتی با ۰.۷ درصد رشد نسبت به سال ۹۷، به ۳۴.۷ درصد رسید. رشد مصرف این بخش مهم تولیدی طی سال ۹۸ در مقایسه با متوسط مصرف ۱۰ ساله ۸۷ تا ۹۷ نیز به میزان ۰.۵ درصد افزایش یافته که نشان از رونق بخش صنعت در سال گذشته دارد.

بالا