شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

بخش صنعت رکورددار رشد مصرف برق در سال 98

تاریخ درج خبر: 10 ارديبهشت ماه سال 1399

به گزارش فصل اقتصاد به نقل از توانیر ،مطابق این آمار، سهم مصرف برق مشترکان خانگی طی 10 سال گذشته هیچگونه افزایشی نداشته و رشد صفر درصدی نشان می دهد.این سهم در بین مشترکان عمومی روند کاهشی داشته و با 0.2 درصد رشد منفی از 9.3 درصد در سال 97 به 9.1 درصد در سال گذشته رسید.

شاخص متوسط مصرف برق مشترکان در این گزارش 7 هزار و 412 کیلووات ساعت اعلام شده که نسبت به سال قبل آن 135 کیلوواتساعت رشد نشان می دهد همچنین متوسط مصرف برق مشترکان خانگی با 68 کیلوواتساعت افزایش از 2 هزار و 960 کیلوواتساعت در سال 97، به 3 هزار و 28 کیاوواتساعت در سال گذشته رسید.

این گزارش همچنین از بهبود روند مصرف برق در بخش روشنایی معابر کشور حکایت دارد و سهم مصرف در این بخش با 0.1 درصد کاهش از 1.9 درصد سال 97 به 1.8 درصد در سال گذشته رسید ومصرف برق سایر مصارف با 0.1 درصد افزایش ،رشد 7.4 درصدی نشان می دهد و همچنان به طور متوسط رشد 0.1 درصدی این بخش طی 10 سال گذشته تداوم دارد. آمار تفصیلی صنعت برق در سال 98 نشان می دهد سهم مصرف برق مشترکان کشاورزی 0.5 درصد کاهش داشته که نسبت به کاهش متوسط 0.2 درصدی مصرف این بخش طی 10 سال گذشته ،کاهش بیشتری نشان می دهد و درعین حال سهم برق مصرفی مشترکان صنعتی با 0.7 درصد رشد نسبت به سال 97، به 34.7 درصد رسید و رشد مصرف این بخش مهم تولیدی طی سال 98 در مقایسه با متوسط مصرف 10 ساله 87 تا 97 نیز به میزان 0.5 درصد افزایش یافته که نشان از رونق بخش صنعت در سال گذشته دارد.

بالا