شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

معامله بیش از6 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

تاریخ درج خبر: 15 ارديبهشت ماه سال 1399

در جلسه معاملاتی دیروز( 99/02/14)، در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 6،864،000 کیلووات برق به ارزش بیش از 2 میلیارد و 944 میلیون ریال توسط شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا برای دوره های تحویل روزانه و هفتگی اردیبهشت و خرداد عرضه و مورد معامله قرار گرفت. همچنین، در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در نماد پرند 27،500 گواهی از گواهی‌های این صندوق با ارزش بیش از 147 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/03/13گشايش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/02/18پايان جلسه معاملاتي دیروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن ها آغاز گردید.

بالا