شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

مصادیق و اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای صنعت برق

تاریخ درج خبر: 11 خرداد ماه سال 1399

سندیکای صنعت برق ایران در نامه‌ای به معاون اقتصادی ریاست جمهوری، گزارشی تحلیلی از مصادیق و اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای صنعت برق را با استعلام از شرکت‌های عضو سندیکا ارائه کرد.

در ابتدا تاکید شده است که برای تهیه این گزارش و با هدف ارائه ادله مستند در خصوص اثرپذیری صنعت برق از بحران شیوع ویروس کرونا، پرسشنامه‌ای طراحی و مراتب از 516 شرکت عضو سندیکا استعلام گرفته شده است. نتیجه تحلیل پاسخ‌ها به‌صورت خلاصه در 4 بخش مساله، شرح اثر، مصادیق و اثرات اقتصادی و پیامدها آورده شده است.

در ادامه نامه آمده است با اشاره به اینکه موضوع بررسی مشاغل آسیب‌دیده از کرونا در کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در نهاد ریاست جمهوری در حال بررسی است، از ایشان درخواست شده است کسب‌وکارهای صنعت برق را در اولویت دریافت تسهیلات قرار داده و این سندیکا را نیز جهت انعکاس نتیجه به شرکت‌های عضو، از نتیجه اقدامات انجام‌شده مطلع کنند.

شایان ذکر است سندیکا پیشتر نیز در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس جمهور، (متن نامه قبلی) اختلال در روند تولید به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و الزامات تعیین شده از سوی دولت برای تعطیل بودن واحدهای تولیدی، اختلال در انجام امور لجستیک قراردادها و پروژه‌ها، از بین رفتن زنجیره‌ تامین صنعت برق به دلیل تعطیلی کارخانجات و کمبود مواد اولیه در سطح داخل و خارج کشور، اختلال در خدمات گمرکی، اختلال در انجام حواله‌های ارزی، اختلال در خدمات بانکی و فشار بانک‌ها برای مطالبه، بازپرداخت اقساط تسهیلات، عدم پایبندی بانک‌ها به بخشنامه‌های صادره در این خصوص، فقدان شدید نقدینگی به دلیل عدم انجام تعهدات مالی از سوی کارفرمایان دولتی و خصوصی، عدم حضور موثر کارفرمایان دولتی در نهادهای مربوطه، محدودیت‌های نیروی انسانی، اختلال در روند صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی، تحمیل هزینه‌های رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همچنین فقدان پوشش بیمه‌های بازرگانی را به عنوان اهم مصادیق اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر بنگاه‌های صنعت برق برشمرده بود.

بالا