شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

معامله قریب به 2 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

تاریخ درج خبر: 12 خرداد ماه سال 1399

در جلسه معاملاتی دیروز( 99/03/11)، در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 11,000 قرارداد معادل 1,848,000 کیلووات ساعت به ارزش بیش از 979 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز قبل، نماد بارپایه با قیمت 530ریال بر کیلووات ساعت معامله گردید. همچنین در تابلو سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر، در نماد "سنفت 992" تعداد 100 قرارداد به ارزش بیش از 708 میلیون ریال و در نماد "سنفت 2996" تعداد 100 قرارداد به ارزش بیش از 705 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/04/10 گشايش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/03/15 در پایان جلسه معاملاتی دیروز متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز گردید.

بالا