شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

تلفات شبکه توزیع برق کشور به ۹.۷۶ درصد رسید

تاریخ درج خبر: 13 خرداد ماه سال 1399

به گزارش برق نیوز، تلفات انرژی الکتریکی همواره یکی از دغدغه‌های صنعت برق در جهان است و فرسودگی تاسیسات، طول و گستردگی شبکه، انشعاب‌های غیرمجاز، خطا‌های قرائت لوازم اندازه‌گیری و طراحی ضعیف از جمله عوامل مهم در بوجود آمدن این هدررفت انرژی الکتریکی هستند.

کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به سال قبل منجر به صرفه‌جویی بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب در گاز مصرفی نیروگاه‌ها، جلوگیری از انتشار بیش از یک میلیون تن دی‌اکسیدکربن در هوا و همچنین صرفه‌جویی حدود ۲۴۰ میلیون یورو در احداث نیروگاه‌ها شده است.

بنابر اعلام معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، میزان تلفات شبکه توزیع نیروی برق در سال ۹۲ حدود ۱۴.۸۳ درصد بود که این رقم به ترتیب در سال ۹۳ به حدود ۱۲.۹۳ درصد، در سال ۹۴ به حدود ۱۱.۹۳ درصد، در سال ۹۵ به حدود ۱۱.۵۴ درصد، در سال ۹۶ به حدود ۱۰.۷۹ درصد، در سال ۹۷ به حدود ۱۰.۴۱ درصد و در نهایت در سال ۹۸ این عدد تک رقمی شده و به حدود ۹.۷۶ درصد رسید.

در حال حاضر درصد تلفات در بخش توزیع برق کشور از بسیاری از کشور‌های مطرح دنیا از جمله برزیل، ترکیه، مکزیک، مجارستان، کرواسی، هند و پاکستان کمتر شده است.

بالا