شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

معامله بیش از 800 هزار کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

تاریخ درج خبر: 17 خرداد ماه سال 1399

در جلسه معاملاتی امروز( 99/03/17)، در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 864,000 کیلووات ساعت برق به ارزش بیش از 518 میلیون ریال توسط شرکت‎ تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر برای دوره تحویل هفتگی و روزانه خرداد عرضه و مورد معامله قرار گرفت.

خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/04/13 و 99/04/14 و 99/04/15 و 99/04/16 و بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 99/05/11 گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/03/21 پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف شده و فرآيند تحويل آن ها آغاز گردید.

بالا