شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

بازدهی نیروگاه‌های حرارتی تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد می‌رسد

تاریخ درج خبر: 4 تير ماه سال 1399

محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، ضمن تشریح وضعیت بازدهی نیروگاه‌های حرارتی کشور، عنوان کرد: بازدهی نیروگاه‌های حرارتی کشور تا پایان سال ۹۸ بالغ بر ۳۸.۵۸ درصد بوده است.

*بازدهی نیروگاه‌های حرارتی تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد می‌رسد

طرزطلب، در بیان برنامه‌های وزارت نیرو و شرکت تولید برق حرارتی برای سال‌های آتی، گفت: تلاش این شرکت برای افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی رسیدن به رقم ۴۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ است. همچنین هدف این شرکت برای سال ۹۹ عبور بازدهی از ۳۹ درصد خواهد بود. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، ضمن اشاره به این نکته که متوسط نرخ بازدهی نیروگاه‌های تولید برق حرارتی در دنیا حدود ۳۷ درصد است، گفت: تبدیل واحد‌های نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی، ارتقای تکنولوژی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی برای رسیدن به بازدهی ۵۸ درصد و کنار گذاشتن نیروگاه‌های حرارتی با بازدهی کم، جزو اقدامات شرکت تولید نیروی برق حرارتی برای افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی است.

بالا