شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

کاهش رشد اوج بار به يك درصد در تامين برق پايدار/ شبكه برق ايران در زمره پایدارترین‌ شبکه‌های برق جهان

تاریخ درج خبر: 8 تير ماه سال 1399

شبكه برق ايران در زمره پایدارترین‌ شبکه‌های برق جهان

بر اساس گزارش ديگري از معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو، عنوان شده است که شبكه برق ايران، از حيث پايداري و كنترل شبكه‌هاي قدرت در زمره بهترين‌ شبكه‌هاي جهان قرار دارد. مانایي شبكه برق كشور دربازه فركانس 50 به اضافه / منهاي يك درصد (50+/- 1%) هرتز در 99.92 درصد از كل زمان كاركرد، يكي از دستاوردهايي است كه براي نخستين بار در صنعت برق كشور در سال 98 محقق شد.

طبق اين گزارش، به‌خاطر قابل ذخيره نبودن، انرژي الكتريكي در مقياس شبكه‌هاي بزرگ بايد به صورت لحظه‌اي توليد و مصرف شود؛ بنابراين برقراري توازن لحظه‌اي مابين برق توليد شده در تمامي نيروگاه‌هاي كشور و برق مصرف شده در تمامي مصارف يكي از حساس‌ترين، پيچيده‌ترين و پيشرفته‌ترين عمليات‌هايي است كه توسط متخصصان شبكه برق هر كشوري انجام مي‌شود؛ به نحوي كه اين عدم توازن مي‌تواند موجب ناپايداري و حتي وقوع خاموشي گسترده در شبكه سراسري شود.

شاخص اين امر، ميزان تغييرات فركانس حول و حوش فركانس نامي (50 هرتز) شبكه و قرار گرفتن در حوزه اين تغييرات اندازه‌گيري مي‌شود، به‌طوري‌كه هر چه اندازه تغيير فركانس و مدت زمان آن كمتر باشد نشان دهنده سطح بالاي عملكرد حرفه‌اي و دانش مهندسي همكاران شبكه برق كشور است. با تنظيمات دقيق و هماهنگ سيستم‌هاي كنترل نيروگاهي، بهره‌برداري دقيق و توازن لحظه‌اي بين توليد و مصرف توسط متخصصان ديسپاچينگ ملي كشور، سطح كيفي مديريت شبكه برق در سال 98 در رده بالاترين سطوح جهاني قرار گرفته است؛ به گونه‌اي كه براي نخستين بار 99.92 درصد از كاركرد شبكه قدرت كشور در بازه فركانس 50 به اضافه/ منهاي 50 هرتز بوده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه شبكه برق كشور از حيث پايداري و كنترل شبكه‌هاي قدرت در زمره بهترين شبكه‌‌هاي جهان قرار دارد.

بالا