شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

معامله 528 هزار کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

تاریخ درج خبر: 9 تير ماه سال 1399

در جلسه معاملاتی امروز( 99/04/08)، در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 22,000 قرارداد معادل 528,000 کیلووات ساعت به ارزش بیش از 380 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، نماد بارپایه با قیمت 720 ریال بر کیلووات ساعت معامله گردید.

خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/05/07 گشايش یافتند. در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/04/12 در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز گردید.

بالا