شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

معامله بیش از 30 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق بورس انرژی ایران

تاریخ درج خبر: 24 تير ماه سال 1399

در جلسه معاملاتی دیروز( 99/04/23)، در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران 47,550 قرارداد معادل 29,281,050 کیلووات ساعت به ارزش بیش از 16 میلیارد و 276 میلیون ریال توسط شرکت‎های‎ تولید برق پرند مپنا و تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر برای دوره‎ تحویل ماهانه مرداد عرضه و مورد معامله قرار گرفت. همچنین، در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 30,000 قرارداد معادل 720,000 کیلووات ساعت به ارزش بیش از 516 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، نماد بارپایه با قیمت 717 ریال بر کیلووات ساعت معامله گردید. خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/05/22 گشايش یافتند. در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/04/27 در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن‎ها آغاز گردید. در جلسه معاملاتی آتی (سه شنبه 99/04/24) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 22،900 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت‎های‌ تولید نیروی برق پرند مپنا و تولید انرژی برق شمس پاسارگاد برای دوره تحویل ماهانه مرداد عرضه خواهد شد.

بالا