شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

بازید مدیرعامل از نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان

تاریخ درج خبر: 31 خرداد ماه سال 1402

امروز مدیرعامل شرکت، آقای دکتر جعفری اناری به همراه مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم، از نیروگاه سیکل ترکیبی سپهر زواره اصفهان بازدید نمودند.

در این برنامه، بازدید از واحدهای نیروگاه، گفتگو با پرسنل نیروگاه، بررسی مسائل و مشکلات موجود در نیروگاه از نزدیک مورد برررسی قرار گرفت.

لازم به توضیح است، خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه سیکل ترکیبی زواره اصفهان از ابتدای سال 1402، به شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم واگذار گردیده است.

بالا