شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

عرضه 68 هزار کیلووات درهرساعت برق در تابلوی برق بازار فیزیکی

تاریخ درج خبر: 8 مرداد ماه سال 1399

در جلسه معاملاتی ( 99/05/06)، در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 23,000 قرارداد معادل 552,000 کیلووات ساعت به ارزش بیش از 394 میلیون ریال بود. شایان ذکر است، نماد بارپایه با قیمت 715 ریال بر کیلووات ساعت معامله گردید. خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/06/06گشايش یافتند. در بازار عمده فروشی برق نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 99/05/11و نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 99/05/11 متوقف شده و فرآیند تحویل آن‎ها آغاز گردید. در جلسه معاملاتی آتی (چهارشنبه 99/05/8) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 68،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت‎های تولید نیروی برق خلیج فارس- نیروگاه خلیج فارس و افق تامین انرژی طوس- نیروگاه طوس برای دوره تحویل هفتگی مرداد عرضه خواهد شد.

بالا