شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

وابستگی کدام کشور‌ها به انرژی هسته‌ای بیشتر است؟

تاریخ درج خبر: 14 مرداد ماه سال 1399

در این گزارش لیستی از کشور‌هایی که بیشتر از سایر کشور‌های جهان در تولید برق خود انرژی هسته‌ای را به کار می‌گیرند تهیه شده است که کشور فرانسه در صدر این لیست قرار دارد.

بنا به گزارش "وضعیت صنعت هسته‌ای در سال ۲۰۱۰" کشور فرانسه بیشتر از تمام کشور‌های جهان بر انرژی هسته‌ای متکی است و در سال گذشته برای تولید ۷۱.۷ درصد میزان تمام برق کشور، ۵۸ راکتور هسته‌ای راه اندازی کرده است. براساس این گزارش، بعد از فرانسه بیشتر کشور‌هایی که برای تولید برق انرژی هسته‌ای را به کار می‌گیرند در اروپای شرقی قرار دارند. کشور‌های اسلوواکی، اوکراین و مجارستان تقریبا ۵۰ تا ۵۵ درصد برق خود را از طریق راکتور هسته‌ای تولید می‌کنند. کشور سوئد نیز در اوایل لیست کشور‌های متکی به انرژی هسته‌ای در تولید برق قرار دارد و تقریبا ۴۰ درصد برق این کشور از این طریق تامین می‌شود. بعد از سوئد کشور‌های بلژیک و سوئیس قرار دارند که به ترتیب ۳۹ و ۳۷.۷ درصد برق این کشور‌ها از طریق انرژی هسته‌ای تامین می‌شود. کشور اسلوونی نیز تقریبا ۳۵.۹ درصد برق خود را از طریق راکتور هسته‌ای تولید می‌کند.

بالا