شرکت توسعه برق و انرژی سپهر(سهامی عام)

اینفوگرافیک/بررسی راندمان نیروگاه‌های حرارتی در سال‌های اخیر

تاریخ درج خبر: 28 مرداد ماه سال 1399

راندمان نیروگاه‌های حرارتی ایران به بیشترین میزان خود در طول تاریخ صنعت برق رسیده و برای اولین بار به حدود ۳۸.۵۶ درصد ارتقا یافت؛ در حال حاضر متوسط راندمان واحد‌های حرارتی در دنیا ۳۷.۳ درصد است.

به گزارش برق نیوز، راندمان نیروگاه‌های حرارتی ایران به بیشترین میزان خود در طول تاریخ صنعت برق رسیده و برای اولین بار به حدود ۳۸.۵۶ درصد ارتقا یافت؛ در حال حاضر متوسط راندمان واحد‌های حرارتی در دنیا ۳۷.۳ درصد است.

همچنین سال گذشته از ۳۱۲.۶۵۸ میلیارد کیلووات ساعت برق تولیدی در کشور حدود ۷۹.۴۵۹ میلیارد کیلووات ساعت (۲۵ درصد) آن بدون استفاده از سوخت و یا سوخت اضافی فسیلی بوده است.

مقادیر سال ۹۸ نشان می‌دهد که از ۷۹.۴۵۹ میلیارد کیلووات ساعت انرژی، ۴۱.۹۴ میلیارد کیلووات ساعت آن با تبدیل واحد‌های گازی به سیکل ترکیبی و بدون استفاده از سوخت اضافی تولید شده است و این به آن معناست که نزدیک به ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز در سال گذشته صرفه‌جویی شده است.

بالا